Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Komunikaty zobacz archiwum »

22 lutego 2016 12:52

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej / drugiej w roku 2016/2017

 

…………………….., dn. ……………….……

miejscowość

……………………………………...……

imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna…………………………………………………….…………………………………………………….

adres zamieszkaniaDYREKTOR

 

…………………………………………..…………

 

………………………………………..……………

86 – 160 WARLUBIE

WNIOSEK O KONTYNUOWANIE NAUKI

W KLASIE PIERWSZEJ / DRUGIEJ* W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Wnoszę o kontynuowanie przez mojego syna/córkę*…………………………….……………...………….

imię i nazwisko dzieckaurodzonego/urodzoną …………….………………………….., ucznia/uczennicy* kl. …………..………...

data urodzenia

nauki w klasie pierwszej / drugiej* szkoły podstawowej w kolejnym roku szkolnym.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35).………….………………………………………………………

podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych* Niepotrzebne skreślić.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2016 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 239
22 lutego 2016 12:52 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl