Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Komunikaty zobacz archiwum »

19 sierpnia 2016 09:31

Wyprawka szkolna

Wielki Komorsk, dn. 04.08.2016r

 

WYPRAWKA  SZKOLNA

 

           Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku informuje,  że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Warlubie w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”  można odbierać wnioski w sekretariacie szkolnym o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół gminy Warlubie rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie VI szkoły podstawowej , dla uczniów słabowidzących , niesłyszących ,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia .

Wnioski można składać do 5 września 2016r.

Do wniosku należy dołączyć :

- zaświadczenie o wysokości dochodów ( za ostatni miesiąc netto)

- decyzje GOPS ( o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego)

- jeżeli jest się bezrobotnym –zaświadczenie z Urzędu Pracy

- decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego ( dochód z ziemi)

Proszę pamiętać o fakturach VAT za podręczniki (wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2016 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 190
19 sierpnia 2016 09:31 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl