Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Przetargi zobacz archiwum »

15 listopada 2016 13:42

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,

w tym zakup nowości wydawniczych.

 

         Zamawiający  działając na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000€ (euro).

Zamawiający przeprowadzając badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji do zapytania ofertowego tj. cena = 100 pkt.,

zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta zastała złożona przez:

Księgarnię Legolas
ul. Saska 4
30-720 Kraków

Uzasadnienie:

Oferta zgodnie z kryterium oceny uzyskała najkorzystniejszy bilans ( 100 pkt).

Zestawienie punktacji przyznawanej poszczególnym ofertom:

oferta oznaczona nr

Wykonawca

uzyskane punkty w kryterium oceny ofert- kryterium waga: Cena

Łącznie pkt

1

Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Żychlin

98,72

98,72

2

Ravelo SP.z o.o. Grupa PWN Warszawa

99,83

99,83

3.

Księgarnia Legolas, Kraków

 

100

100

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2016r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Kaliszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2016 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 173
15 listopada 2016 13:42 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl